Psychoonkologia

Psychoonkologia

Psychoonkologia ukierunkowana jest na wsparcie osób z diagnozą choroby nowotworowej oraz ich bliskich na każdym etapie choroby i zdrowienia.

W pracy z Pacjentem wyznaję zasadę, że każdy człowiek jest inny i wyjątkowy. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz zgłaszanych trudności, wspólnie z Pacjentem określam kierunek i rodzaj wsparcia.

Wsparcie psychoonkologa służy:

  • rozpoznawaniu i nazywaniu emocji
  • radzeniu sobie z trudnymi emocjami
  • szukaniu zasobów by lepiej radzić sobie ze stresem związanym z chorobą i leczeniem
  • poprawie komunikacji chorego z bliskimi
  • aktywnemu poszukiwaniu innych źródeł wsparcia
  • zwiększaniu motywacji do leczenia

Pracuję zgodnie z zasadami określonymi w  Kodeksie Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Umów się na spotkanie