Psychoterapia

Konsultacje

Konsultacja poprzedza proces psychoterapii, to pierwsze spotkanie Pacjenta z terapeutą. Jej celem jest zapoznanie się z trudnościami Pacjenta oraz określenie najlepszej formy pomocy.

Psychoterapia

Psychoterapia to proces, w którym człowiek doświadczający trudności, przy jednoczesnym wsparciu psychoterapeuty, poznaje własne zasoby i możliwości w celu wprowadzenia w życiu oczekiwanych zmian.

Psychoterapia prowadzi do głębszego poznania i zrozumienia siebie, swoich potrzeb, możliwości oraz ograniczeń. Służy rozwojowi osobistemu oraz podnosi jakość życia.

W pracy psychoterapeutycznej wyznaję zasadę, że tym, co najbardziej pomaga Pacjentowi jest dobry kontakt, więź oraz poczucie bezpieczeństwa.

Pomagam osobom, które:

  • znajdują się w kryzysie (np. związanym ze zmianami lub ważnymi decyzjami w życiu;  sytuacji choroby, utraty pracy, rozwodu)
  • doświadczają stresu
  • mają trudności z podejmowaniem decyzji
  • cierpią na zaburzenia lękowe, psychosomatyczne
  • mają obniżony nastrój, zaburzenia depresyjne
  • doświadczają trudności w relacjach
  • przeżywają stratę, żałobę

Pracuję zgodnie z zasadami określonymi w  Kodeksie Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Umów się na spotkanie